Sostres

Podem instal·lar sostres continus amb plaques de guix laminat, sostres registrables