Tractaments ignífugs

Disposem de les millors solucions per tal de poder complir la normativa de la protecció contra el foc: morters ignífugs, solucions amb plaques de cartró guix i amb els seus corresponents certificats